bitcoin

เริ่มต้นหาเงินกับ Bitcoin

เริ่มต้นหาเงินกับ Bitcoin

Bitcoin คืออะไร คำตอบนี้หาอ่านได้ทั่วไปในอินเตอร์เน็ต จะไม่ขอพูดถึงในส่วนนี้นะครับ เราจะมาดูเลยดีกว่าว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ก่อนที่เราจะทำการเก็บ bitcoin มานั้นอันดับแรกต้องมีอะไรครับ? แน่นอนว่าเราต้องมีที่เก็บก่อนนั่นเอง ซึ่งที่สำหรับเก็บบิทคอยน์นั้น เรียกว่ากระเป๋าเงินดิจิตอล (Bitcoin Wallet) ซึ่งจะเปรียบเสมือนเป็นบัญชีธนาคารออนไลน์ ก็ได้ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิดบัญชีกระเป๋า Bitcoin 1.เตรียมบัตรประชาชนของคุณให้พร้อม อันดับแรกเลยคือ การเตรียมบัตรประชาชนของคุณให้พร้อมก่อน ในหลายๆเว็บไซต์ มักจะมีการร้องขอให้คุณถ่ายภาพบัตรประชาชนคู่กับใบหน้าของตนเอง หรืออาจเป็นการเอาบัตรประชาชนวางบนกระดาษขาวๆ แล้วถ่ายภาพส่ง ดังนั้นคุณเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมเลย 2.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้าน อันดับที่สองคือสำเนาทะเบียนบ้าน บางที่อาจเรียกร้องให้คุณส่งแค่ส่วนสำเนา และบางที่อาจต้องการภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านจริง ดังนั้นเตรียมส่วนนี้ให้พร้อมเสมอ 3.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ในข้อที่สามนี้มักจะพบจากเว็บ coins.co.th หากคุณมีการถอนเป็นเงินไทยรวมมากกว่า 100,000 บาท ซึ่งอาจมีการขอเอกสารเช่น ใบรับรองเงินเดือน, Statement,…