การสมัคร K-Cyber Banking และ K-Web Shopping Card

การสมัคร K-Cyber Banking และ K-Web Shopping Card
พารวย.คอม

สำหรับท่านที่สมัคร Paypal Payza หรือธนาคารออนไลน์อื่นๆ แล้วไม่มีบัตรเครดิตเพื่อใช้ในการยืนยันบัญชี ขอแนะนำบริการของธนาคารกสิกรไทยครับ นั่นก็คือ K-Web Shopping Card  ซึ่งเป็นบัตรเครดิตเสมือนสามารถใช้ยืนยันบัญชีได้ และยังสามารถใช้ซื้อของ จ่ายค่าบริการต่างๆ ออนไลน์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ

1.เป็นบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย
2.มี E-mail Address เพื่อใช้ในการติดต่อกับธนาคาร
3.ยังไม่มี User ID ในการเข้าใช้บริการ K-Cyber Banking
หมายเหตุ: ธนาคารกำหนดให้ลูกค้า 1 ท่าน มี K-Cyber Banking User ID ได้เพียงชุดเดียว

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือ Passport กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
2.สมุดบัญชีที่จะใช้ในการสมัครบริการ (กรณีต้องการใช้บัญชีออมทรัพย์ที่เปิดอยู่แล้วในการสมัครบริการ)

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ สามารถทำได้ 2 ทาง

1.สมัครบริการที่สาขาธนาคารกสิกรไทย
นำ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับสมุดบัญชี (กรณีต้องการใช้บัญชีออมทรัพย์ในการสมัครบริการ) ไปติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาใดก็ได้ กรอกใบสมัครบริการ K-Cyber Banking พร้อมลงลายมือชื่อแล้วยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่

เปิด บัญชีใหม่ (สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีของกสิกรไทย) (ถ้าเป็นสาขาที่อยู่ในห้างจะให้บริการถึง 19.00 น. ไม่เว้นวันหยุด) คนที่มีบัญชีแล้วนำสมุดบัญชีไปติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งขอเปิดบริการ K-Cyber Banking ด้วย ได้เลย

* การเปิดบัญชีควรฝากเงินขั้นต่ำไว้ในบัญชีที่ 700 บาท เพื่อใช้สำหรับเริ่มต้นธุรกิจครับ

2. สมัครบริการที่เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย (K-ATM) ภายในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น.

k-web shopping card

เมื่อสมัครที่ตู้เรียบร้อย รอ 24 ชั่วโมง จะได้รับรหัสทาง SMS จากกสิกรไทยครับ

เมื่อได้รหัสแล้ว ให้เข้าไปที่ https://online.kasikornbankgroup.com/K-Online/

และทำตามวีดีโดด้านล่างได้เลยครับ  เครดิตวีดีโอจาก 21Millionare

เรียบร้อยครับ ทีนี้เราก็จะมีเลขบัตร สำหรับใช้ในการยืนยันบัญชี ใช้ในการลงทุนออนไลน์ และการซื้อของ ซื้อบริการออนไลน์ต่างๆ ได้แล้วครับ

Comments

comments